FANDOM


 FAQ : แคลน [1]

แคลนคืออะไร ?

แคลนคือกลุ่มของผู้เล่น ที่มีเป้าหมายเพื่อทำเควสให้สำเร็จ เควสเหล่านี้จะสำเร็จได้โดยการได้แต้มค่าประสบการณ์ (XP) จำนวนหนึ่ง เมื่อแต่ละด่านในเควสเสร็จสมบูรณ์ก็จะได้เหรียญทอง, ดอกกุหลาบ, หรือไอเท็มอวตาร์ที่หาซื้อไม่ได้

เควสแคลนคืออะไร ?

ในเควสแคลน คุณสามารถเล่นด้วยกันกับสมาชิกแคลนของคุณ เพื่อปลดล็อคไอเท็มลิมิตเต็ด

ภารกิจแต่ละอย่างจะมีหลายขั้น ในแต่ละขั้นคุณมีเวลา 24 ชั่วโมงในการรวบรวม XP ให้เพียงพอเพื่อปลดล็อคด่านนั้น

หากคุณยังไม่สามารถเก็บ XP ได้ทันเวลา XP ของขั้นนั้นจะถูกรีเซ็ต

หากคุณผ่านขั้นนั้นก่อนเวลาจะหมด หัวหน้าแคลนหรือผู้ช่วยแคลนของคุณสามารถตัดสินใจที่จะข้ามเวลาหรือรอก่อน

ผู้ที่สามารถซื้อเควสแคลนได้

หัวหน้าและรองหัวหน้า สามารถซื้อเควสได้ ด้วยเหรียญทอง

คำนวณ ทอง/xp ต่อเควสยังไง

ราคาเหรียญทองของเควส จะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม

ถ้าแคลนของคุณมีสมาชิกเยอะ ราคาของเควสแคลนจะแพงขึ้น แต่ราคาจะถูกลง หากสมาชิกของแคลนมีน้อย

เช่นเดียวกับการหา XP ในการปลดล็อคของจากเควส

การไม่ได้รับของจากเควส

  1. สมาชิกที่ได้เข้าแคลนหลังเควสถูกซื้อไปแล้ว จะไม่มีส่วนร่วมในเควสนั้น
  2. สมาชิกแคลนที่ไม่มี XP (ในการเล่นเกม) ในวันสุดท้ายก่อนซื้อเควส
  3. สมาชิกที่กดไม่เข้าร่วมกิจกรรมของเควสนั้นๆ

การเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมเควส

คุณสามารถเปิดหรือปิดการมีส่วนร่วมสำหรับเควส ในหน้าการตั้งค่า หากคุณคิดว่าไม่สามารถช่วยเก็บ XP ได้

แต่คุณจะไม่ได้รับไอเท็มของเควสนั้นด้วย

อ้างอิง

  1. แวร์วูลฟ์ออนไลน์ (Werewolf Online) - Google Play Store; Apple App Store;
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.